Thursday , September 19 2019
Home / serbia / Naunici tvrde: Povrede mozga mogu ljude da uine religioznijima

Naunici tvrde: Povrede mozga mogu ljude da uine religioznijimaNaunici godinama nagaaju da u ljudskom mozu attitude "struggle taka", odnosno odruje mozga odgovorno za religijska uverenja. The set, meutim, the hard-core of the brain in the ecstasy of kada su njihovi religijski pogledi u pitanju.


Izvor: PsyPost, Telegram

Ilustracija / Photo: Depositphotos / Yakobchuk

Ilustracija / Photo: Depositphotos / Yakobchuk

Ljudi koji su doiveli traumatske povrede mozga u prefrontalnom korteksu manje are open for new ideas. Kod njih posti vea verovatnoa da postanu fundamentalisti, navodi se studiji sprovedenoj na veteranima vijetnamskog rata.

Naunici sa Univerziteta Nortistern u Ilinoisu otkrili su da ljudi koji imaju lezije mozga manje kognitivno fleksibilni i manje sposobni da menjaju svoj poglede.

Prefrontalni korteks je regija mozga povezana sa nizom funkja, ukljuujui tu i planiranje i percepciju, koja se jo odranije povezuje sa religijskim i mistinim iskustvima. Oteenja te regije pokazuju da su takvi ljudi manje sposobni kritiki da ocenjuju svoja religijska uverenja u odnosu na druge ljude.

"Ljudska uverenja, u ovom sluaju religijska, jesu neto to us razliuje od drugih vrsta", kae koautor studiu Dordan Grafman za internet-sajt PsyPost.

"Moramo da razumemo da su verska uverenja razliita od moralnih, zakonskih, politikih i ekonomskih."

Uprkos ovom istraivanju, koje nam pomae da razumemo vezu izmeu Rada mozga i religije, postoje i drugi druge koji utiu na to koliko su ljudi religiozni, kao to su osobine same linosti i drutveno okruenje.

"Dok verska i druga uverenja mogu da se prouavaju selektivno i nezavisno od drugih kognitivnih i drutvenih procesa, njihova zavisnost i interakcija s drugim modanim funkcijama bie vano podruje istraivanja u narednim decenijama", doduje doktor Grafman.


Source link