Tuesday , July 23 2019
Home / sweden / Allt fler flickor får HPV-vaccin – Nyheter

Allt fler flickor får HPV-vaccin – NyheterHälsa Andelen tolvåriga flickor som vaccineras mot HPV, humant papillomvirus, ökar.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik för 2018 vaccineras nu 84 percent, att jämföra med mellan 75 och 80 percent vid tidigare mätningar.

Statistiken är baserad på uppgifter i vaccinationsregistret och ökningen ses över hela landet.

"Det är väldigt positivt att allt fler flickor vaccinerar sig." Lepp i ett pressmeddelande.

Ökningen tros både bero på en invoisk ökning, men även förbättrad registrering.

HPV-vaccin skyddar mot de virustyper som orsakar omkring 70 percent av all livmoderhalscancer. I Sverige ingår sedan 2012 vaccination av flickor i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten har föreslagit för regeringen att även pojkar ska omfattas.


Source link