Sunday , September 22 2019
Home / sweden / Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Skyddad yrkestitel för undersköterskorEnligt utredningen, som togs emot av socialminister Lena Hallengren (S) i dag, fanns det 183 000 undersköterskor i landet 2017 då uppdraget att se över yrket gavs av regeringen.

Harriet Wallberg uppskattar att så många som hälften av de 183 000 kommer att behöva genomgå en validering för att få den nya skyddade yrkestiteln som föreslås införas 1 januari 2025.

Mellan 2025 och 2030 ska personer med äldre utbildning kunna ansöka om den skyddade titeln, det kommer att tillkomma en ny undersköterskeexamen och Socialstyrelsen blir ansvarig myndighet.

Annika Strandhäll tillsatte utredning

Harriet Wallberg säger att utredarna övervägt om det ska införas legitimation för undersköterskor men att de till slut valt att gå vägen med skyddad yrkestitel.

– Vi har vägt noga vilken väg som ger mest. Båda ger stärkt kvalitet och ökad patientsäkerhet. Det som gjorde att vi hamnade där vi hamnade är criterier för legitimationsyrken, säger hon.

Det var under hösten 2017 som regeringen tillsatte en utredning för att gå igenom detaljerna kring en reglering av undersköterskeyrket. Dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) hade förhoppning om att kunna locka fler till yrket:

– Attraktivitet handlar dels om att utbilda sig till ett yrke, och vara trygg med den competens man får med sig. Arbetsgivarna ska åså vara trygga med vilken kompetens man anställer, sade hon då.


Source link