Friday , September 20 2019
Home / thailand / นายก ฯ เยอรมัน เรียก ร้อง 'บิ๊ ก ตู่' พา ประเทศไทย กลับคืน สู่ ประชาธิปไตย โดย เร็ว ที่สุด!

นายก ฯ เยอรมัน เรียก ร้อง 'บิ๊ ก ตู่' พา ประเทศไทย กลับคืน สู่ ประชาธิปไตย โดย เร็ว ที่สุด!แม ร์ เคิ ล ประยุทธ์

นายก ฯ เยอรมัน เรียก ร้อง 'บิ๊ ก ตู่' พา ประเทศไทย กลับคืน สู่ ประชาธิปไตย โดย เร็ว ที่สุด!

เมื่อ เวลา 12.30 น. วัน ที่ 28 พ.ย. (ตาม เวลา ท้องถิ่น ช้า กว่า ไทย 6 ชั่วโมง) ที่ สำนัก นายกรัฐมนตรี สหพันธ์ สาธารณรัฐ เยอรมนี พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า ค ส ช. เข้า พบ หารือ กับ นาง อัง เกลา แม ร์ เคิ ล นายกรัฐมนตรี สหพันธ์ สาธารณรัฐ เยอรมนี ระหว่าง การ รับประทาน อาหาร กลางวัน า า ั ั ั ั ั ั ั ลือ ก ตั้ง ใน ต้น ปี หน้า และ ขอ ให้ ไทย ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ เลือกตั้ง ซึ่ง เยอรมนี พร้อม ขับเคลื่อน ความ สัมพันธ์ และ ความ ร่วมมือ ต่างๆ ให้ ประสบ ผล สำเร็จ ต่อ ไป

ขณะ ที่ นายก ฯ กล่าว ว่า ขอบคุณ ที่ รัฐบาล เยอรมนี ให้ การ ต้อนรับ การ อย่าง สม เกียรติ เยอรมนี ถือ เป็น 1 ใน พันธมิตร ที่ ยาวนาน และ สำคัญ ที่สุด ของ ไทย ใน ยุโรป โดย มี ความ สัมพันธ์ ทวิภาคี ระหว่าง กัน ยาวนาน ถึง 156 ปี และ ตั้ง เป้า เพิ่มพูน การ ค้า ระหว่าง กัน ให้ ถึง 1.5 หมื่น ล้าน ยูโร ภายใน ปี 2563 พร้อม ส่งเสริม ความ เป็น หุ้นส่วน ที่ ยั่งยืน ผ่าน ความ ร่วมมือ ด้าน เศรษฐกิจ และ การ พัฒนา ตาม นโยบาย ไท แลนด์ 4.0 เยอรมนี เป็นต้น แบบ การ พัฒนา ของ ไทย ใน หลาย ด้าน โดย เฉพาะ แรง บันดาล ใจ ใน การ ขับเคลื่อน สู่ อุตสาหกรรม 4.0


ด้าน สำนัก ข่าว เอ พี รายงาน ว่า ใน การ แถลงข่าว ร่วม ระหว่าง พล. อ. ประยุทธ์ และ นาง แม ร์ เคิ ล นายกรัฐมนตรี เยอรมนี ได้ กล่าว ว่า "ประเทศไทย ได้ มี ปี ที่ ยาก ลำบาก ภายใน มา หลาย ปี ดิฉัน ขอ ผลัก ดัน ให้ ท่าน นายก ฯ นำพา ประเทศไทย กลับคืน สู่ ประชาธิปไตย โดย เร็ว ที่สุด "ขณะ ที่ พ. อ. ประยุทธ์ ยืนยัน ว่า ตี มี ความ ตั้งใจ ที่ จะ จัดการ เลือกตั้ง ให้ ยุติธรรม และ โปร่งใส


Source link