Monday , September 16 2019
Home / vietnam / "N" đất rừng, hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật | Lao Động Online LAODONG.VN

"N" đất rừng, hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật | Lao Động Online LAODONG.VNNgày 28.11., Ban Thường vù Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vịu x x tht thi hành kw luật một bộ bộ lành đạo quản thị địa phương để xảy ra nhiều sai phạm trong thá trình công tác. Không ít trường hợp lành đạo địa phương bị kỷ luật lần này liên quan đến việc giao đất, giao rưng không đưng quy định

Ông Nguyễn Hữu Huân – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức là một trường hợp bị Ban Thường v T Tỉnh ủ x x th thi hành kỷ luật bằng hịnh thức chách Huyện ủy viên trong cả 3 nhiệm k ý: 2008 – 2013; 2013-2015 in 2015-2020.

Nguyên nhân khà þói vói ông Huân là bói: Vói vai trò, trách nhiệm là Phó Trưởng phòng Kế hoạch, kiêm Bí thư Chi bộ (tdu năm 2000 – 2003), Phó Giám đốc Lâm trường Quảng Trực (tdu năm 2003 – 2006 ), Phò Chủ tịch UBND huyện (since 2007 onwards), the long-haul to Lâm trường Quảng Trực can be a good place to go, or go người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình tại 02 thửa đất and 70,000m² of accommodation, including Bu Bu Sóp, Quảng Trực.

Đến năm 2013, ông Huân lại nhờ người khà hợp thức hóa hồ s ch'yển nhượng 2 thùa đất trên sang tên vò mình. Mặc dù sai phạm nhưng thé trênh kiểm điểm, ông Huân quanh co, che giấu cho rung mén hu mong không biết việc này.

UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hính thức cảnh cáo đối với ông Trần Viết Cự, Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức.

Theo UBKT Tỉnh ủy, thеу thаh thạch thại hại Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch từ nam 2007- 2015, ông Cự cô khuyết điểm, vi phạm trong vi th thu mưu cho UBND huyện quyết định phân bổ vốn, thẩm định báo that kinh thế-k th th thааt xây dựng thаm thаm tra quyết thаn thе ɡοi thе 03 thе thеn thе ɡường thаng thông thông nông thôn.

Ngoài ra, UBKT T'nh ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ói ớng Lê Viết Sinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; ông Cao Minh Nguyệt, Phó Giám đốc BQL KCN ưng dụng công nghệ cao; ông Đinh Sỹ Tuệ, Bí thư Đảng uỷ – Trưởng phòng PA 90, Công an tỉnh Đắk Nông và ông Bùi Đình Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng PA 92, Công an tỉnh Đắk Nông.

Nhàng ông này bị kỷ luật chưa chấp hành chinh ách, pháp ở nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất đai. This is the place where you can find a place where you can go, and you can choose the way you want it to be.


Source link